ج ) تسونامی Tsunami :

تاریخچه و سیر تحولی

بر اساس سوابق موجود و قابل بررسی امواج تسونامی دویست و هفتاد و یک بار باعثویرانی و وحشت شده‌اند که از این میان بیست و نه بار در دریای آتلانتیک ، بیست و سهبار دردریایمدیترانهو دویست و نوزده بار در ناحیهاقیانوسآراماتفاق افتاده است. بر اساس گزارش‌های بدست آمده اولین تسونامی درپوتیدآی یوناندر سال 479 قبل از میلاد اتفاق افتاد.

در سال 1293 شبیه چنین حادثه‌ای مرگ 3000 نفر ژاپنی را باعث گردید. در سال 1737امواجی به ارتفاع 210 پا باعث فرو رفتندماغه لوپاتکاواقع در ساحلکامچاتکابه زیر آب شد. به تعداد قربانیان زمین لرزه وحشتناک و دلخراش سال 1755 لیسبون باید هزاران نفر دیگر را که بر اثر تسونامی به هلاکت رسیدند، اضافهنمود.

       

 

در سال 1783 سی هزار نفر در ایتالیا قربانی امواج تسونامی شدند. انفجارکوه آتشفشان کراکاتوادر سال 1883 جریانشدید آبی شد که از طریقتنگه ساندرابه سواحل جاوه و سوماترا رسید و 36500کشته برجای گذاشت و در اثر همین جریان آب ،کشتی جنگی بروبه فاصله دو مایلدر خشکی قرار گرفت.

در سال 1867 کشتی ماناگوئلا به داخل شهرفدریکستلردر جزیره سنت گرواواقع دردریای کارائیبانتقال داده شد و موجی عظیمکشتی را بر روی یک انبار داخل بندر قرار داد. در سال 1960 همین امواج مرگ آور درکورال شیلی چنین عملی را در مورد یک کشتی 11 تنی تکرار نمودند. در سال 1869 تسونامیدرجزایر هاواییشهر پونولو را به کلی شست و ازبین برد و تنها اثری که از این شهر به جای ماند فقط دو درخت بود.

/ 0 نظر / 203 بازدید